Media

„Wolność” mediów w Szwecji. Ekipie TVP uniemożliwiono przeprowadzenie relacji…

…pod pretekstem troski o bezpieczeństwo ppoż! Czy krytyczny stosunek do jakiegoś medium jest dostateczną przesłanką, by uniemożliwiać reporterom pracę w kraju, który rzekomo szanuje wolność? Doskonała ilustracja hipokryzji środowisk, które powołują się na tzw. wartości. Szkoda gadać ( ͡° ʖ̯ ͡°)