Media

Vectra zgłosiła zamiar przejęcia spółki Multimedia Polska

psav zdjęcie główne”Strony podpisały term sheet, ustalając wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad MMP oraz jej spółkami zależnymi przez Vectra, na podstawie którego dokonały zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedaż akcji może nastąpić jedynie pod warunkiem podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz wydania przez prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji” – czytamy w komunikacie. „Akcjonariusze większościowi spółki podpisali z Vectra term sheet dotyczący możliwej sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki na rzecz Vectra. Strony są w trakcie negocjowania postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży akcji. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem wydania przez prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji. Złożenie przez Vectra wniosku do prezesa UOKiK nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2018 roku” – czytamy dalej. Vectra to drugi co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 2,6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 1,7 mln gospodarstw domowych.