Media

Sytuacja Polski w 1920 roku była dramatyczna. Uratowała ją współpraca Piłsudskiego z Witosem

Premier panikował, armia się rozsypywała, wódz naczelny myślał o dymisji, alianci kreślili granice rozbioru. Trzy tygodnie przed Bitwą Warszawską los Polski zdawał się przesądzony