Media

Senat nie zgodził się na przyznanie 1,95 mld dla publicznego radia i TV

psav zdjęcie główneNowela, która stanowiła projekt poselski przewidywała, że w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu zwolnień za rok 2020 i część rekompensat za lata 2018-2019. Łączna wartość tych papierów wartościowych to 1 miliard 950 milionów zł. Nowela uchylała też zapis w ustawie o radiofonii i telewizji, ograniczający liczbę członków zarządu spółki do 3 osób. Jak tłumaczył w trakcie debaty wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, oznacza to, że do TVP stosowane będą przepisy kodeksu spółek handlowych. Zawierała też regulację, która powodowała, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji w projektach kart powinności (regulujących finansowanie programów objętych tzw. misją) na lata 2020-2024 uwzględnią w każdym roku objętym tą kartą wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na 2020 r. oraz rekompensaty. Jednocześnie został przedłużony do dnia 15 maja 2020 r. termin zawarcia porozumień w sprawie ustalenia karty powinności na lata 2020-2024. Teraz nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który może odrzucić senackie veto. >>> Czytaj też: Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości