Media

Ściągawka z RODO. Oto 12 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Od 25 maja stosujemy wprost unijne rozporządzenie RODO. Tego dnie także wchodzi w życie nowa polska ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Generalny inspektor ochrony danych osobowych staje się prezesem UODO. Ale to nie wszystko. „Wdrożenie RODO to olbrzymie przedsięwzięcie legislacyjne, wymagające zmiany ok. 150 aktów prawnych” – powiedział dr Maciej Kawecki krajowy koordynator reformy ochrony danych osobowych, Dyrektor departamentu zarządzania danymi w MC. Prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych – te i inne prawa RODO przyznaje osobom, których dane są przetwarzane. Z drugiej zaś strony RODO nakłada na administratora obowiązek zapewnienie realizację tych praw. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do dokumentowania i zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Jeżeli tego nie robi – naraża się na wysoką karę. A co jeżeli już w dojdzie do naruszenia, jak się zachować? Jakie uprawnienia ma osoba, której dane są przetwarzane? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w specjalnym raporcie. psav video