Media

Rzadko upubliczniam wpisy z…

Rzadko upubliczniam wpisy z reżimowych mediów (dla niepoznaki nazywających siebie „niezależnymi”). Ale jak już to robię to… przepraszają za fejki o których pisali wcześniej, a pelikany z #4konserwy łykały jak Sasha Grey w niejednym filmie.

#neuropa #polityka #bekazprawakow #media #tysiacurojenniezaleznychmediow #propaganda #obywatelerp #tysiacurojenrezimowychmediow