Media

Prezes UOKiK z nowymi uprawnieniami. Chodzi o regulacje unijne

Resort rozwoju przedstawił projekt dostosowania krajowych przepisów do regulacji unijnych, w efekcie którego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nabierze szerszych uprawnień w dziedzinie tzw. prawodawstwa harmonizacyjnego.