Media

Pancerny Marian się zbroi. Nowe porządki w NIK

Specgrupa do kontroli doraźnych, raport o stanie państwa, przyspieszenie pracy i zwiększenie liczby kontrolerów oraz zmiany kadrowe. Marian Banaś zaprowadza nowe porządki w NIK. O szczegółach swoich planów prezes Najwyższej Izby Kontroli opowiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej.