Media

Organizacje pomocy uchodźcom: TVN kapitalizuje cierpienie

Organizacje pomocy uchodźcom skrytykowały przygotowywane przez TVN reality show „Wracajcie, skąd przyszliście” poświęcone tematyce przybywających do Europy uchodźców. Aktywiści mówią o grze na uczuciach i „pornografii biedy”.