Media

MFW na Ukrainie – jeszcze partnerstwo, czy już zarząd komisaryczny?

Żądania stawiane Ukrainie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) z programu na program coraz dalej odchodzą od ekonomii w stronę polityki. Wywołuje to nad Dnieprem rosnące niezadowolenie. Stosunek Ukraińców do MFW nie dziwi, jeśli popatrzy się na historię współpracy.