Media

Mazurek odgryza się amb. Mossbacher

Podtrzymuje swoje tezy o TVN. Pisownia oryginalna: „Pani @USAmbPoland
nie wie Pani tego?1/2 A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu,że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL,Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL.”