Media

„Katolicki Netflix” ma otrzymywać 60 tys. zł miesięcznie z datków wiernych.

Dominikanin o. Adam Szustak zapowiedział uruchomienie nowego serwisu streamingowego wideo, w którym będą publikowane treści o charakterze kaznodziejskim i duszpasterskim. W ofercie mają się znaleźć filmy i materiały przygotowywane przez księży i zakonników, a o. Szustak sam określa…