Media

Jarosław Kaczyński…

Jarosław Kaczyński powiedział, że:

„PiS nie chce sterować mediami”.
To rzecz oczywista. Widać to po pluralizmie i apolityczności TVP i Polskiego Radia.
https://tvp.info/48901478/jaroslaw-kaczynski-pis-nie-chce-sterowac-mediami
#polityka #tvpis #bekazpisu #media