Media

Cyfrowy Polsat przedłużył spłatę kredytów do 30 września 2022 r. Do spłaty ma 11,4 mld zł

psav zdjęcie główne”Druga umowa zmieniająca i konsolidująca m.in. wprowadziła następujące zmiany: (1) zmianę ostatecznej daty spłaty kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego na dzień 30 września 2022 r. (przypadającej pierwotnie na dzień 21 września 2020 r.); oraz (2) zmianę poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, przy którym spółka może zażądać zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych w związku z umową kredytów (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie umowy kredytów) lub po przekroczeniu którego spółka będzie musiała ponownie ustanowić zwolnione zabezpieczenia, na 3,00:1 (pierwotnie 1,75:1). W związku ze zmianą ostatecznej daty spłaty kredytu terminowego zmieniony został harmonogram jego spłaty w ten sposób, że kwoty amortyzacji kredytu terminowego w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób: (1) w latach 2019 – 2021 łączna wysokość rat spłaty kredytu terminowego w każdym roku wynosi 1 017 600 000 zł oraz (2) w roku 2022 łączna wysokość rat spłaty kredytu terminowego wynosi 6 626 700 000 zł” – wymieniono w komunikacie. Nadrzędnym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu pozostaje trwałe obniżenie zadłużenia poniżej poziomu 1,75x skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, zaznaczono w informacji. „Cel ten jest sukcesywnie realizowany od momentu przejęcia kontroli nad grupą Polkomtel w drugim kwartale 2014 roku, kiedy łączne skonsolidowane zadłużenie brutto Grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło ok. 14,3 mld zł, do obecnego poziomu wynoszącego na koniec trzeciego kwartału 2017 roku 11,4 mld zł” – czytamy dalej. Pierwotna umowa kredytów pomiędzy spółką, Polkomtel sp. z o.o., Telewizją Polsat sp. z o.o., Cyfrowym Polsatem Trade Marks sp. z o.o., Polsat License Ltd., Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Plus TM Management sp. z o.o., TM Rental sp. z o.o. oraz Plus TM Group sp. z o.o., a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych została zawarta 21 września 2015 r. Umowa kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego (Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 11 500 000 000 zł oraz kredytu rewolwingowego (Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 1 000 000 000 zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. >>> Czytaj też: Polska za 10 lat będzie krajem startupów? „Polska zajmuje wysokie miejsca w rankingach hakerów”