Media

Być może ostattnie dwa tłuste…

Być może ostattnie dwa tłuste lata dla prawicowych gazet
i skończy się eldorado,
Spadek sprzedaży piękny pokazuje jaki los was czeka

#polska #kultura #neuropa #tysiacurojenniezaleznychmediow #media #statystyka #polityka #dobrazmiana