Media

Agora traci na prasie. Wyniki ratują kino i popcorn

Agora odnotowała w I kwartale 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej. Znów kluczowym dla wyników spółki okazała się sieć kin Helios, a nie Gazeta Wyborcza…