Media

A my pańskiego płaszcza nie…

A my pańskiego płaszcza nie mamy i co nam pan zrobisz?


#polityka #bekazpisu #media #pfn