Media

Który sondaż przed wyborami…

Który sondaż przed wyborami do europarlamentu był najbardziej trafny? Okazuje się, że najlepszy był Indicator dla „Wiadomości” TVP, drugi Estymator dla „Do rzeczy”, a trzeci IBRiS dla RMF i „Dziennika gazety prawnej”. Poniżej cała tabela (źródło: sprawdzamysondaze.pl)
#polityka #wybory #sondaz #sondaze #media

Media

Alior Bank: konsekwentnie dążymy do realizacji planu restrukturyzacji Ruchu

psav zdjęcie główneAlior Bank skomentował w ten sposób postanowienie sądu, który odmówił w środę zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami.
„Sąd restrukturyzacyjny nie podważył merytorycznie układu RUCH SA z wierzycielami. Jedynie z przyczyn proceduralnych, w związku uchybieniami natury formalnej, nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego RUCH SA w restrukturyzacji. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmiemy dalsze kroki prawne” – napisano w stanowisku banku przesłanym PAP.
„Scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami RUCH SA przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest według nas najbardziej korzystny dla Alior Bank oraz pozostałych wierzycieli. Konsekwentnie w porozumieniu z RUCH SA w restrukturyzacji oraz Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji” – dodano.
Warszawski sąd restrukturyzacyjny odmówił w środę zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Sąd uwzględnił niektóre zastrzeżenia części wierzycieli do układów – związane np. z powołaniem rady wierzycieli czy dostępem wierzycieli do informacji.
Według sądu nie wszystkie propozycje układowe były znane wszystkim wierzycielom przed i w trakcie głosowania zgromadzenia wierzycieli. Wierzyciele nie mieli też pełnej wiedzy, że propozycje układowe są realne do wykonania.
Sąd zaznaczył, że procedura głosowania nad propozycjami układowymi przez zgromadzenie wierzycieli uchybiała zasadzie jawności i transparentności postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycieli zostali pozbawieni podstawowej gwarancji procesowej – prawa do informacji.
Postanowienie nie jest prawomocne, stronom postępowania przysługuje od niego zażalenie. Złożenie takiego zażalenia zapowiedział już Ruch.
W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.
Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.
Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc. wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc. wierzytelności.
Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen, przy czym do przejęcia miałoby dojść po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.
Zakup akcji przez PKN Orlen miałby nastąpić po spełnieniu się szeregu warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.
Sieć Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Spółka posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny. >>> Czytaj też: Sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Spółka chce zaskarżyć decyzję

Media

Sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Spółka chce zaskarżyć decyzję

psav zdjęcie główneSąd podzielił m.in. zastrzeżenia jednego z wierzycieli, który
podnosił, że nie uwzględniono wniosku o powołanie rady wierzycieli.
Mogła ona składać propozycje układowe i pełnić nadzór nad działaniami
dłużnika. Mimo braku rady doszło do głosowania propozycji układowych
przez zgromadzenie wierzycieli.Według sądu zignorowanie wniosku wierzycieli decydujących o umorzeniu
własnych wierzytelności, o powołanie rady przed zgromadzeniem
wierzycieli naruszało ich prawa. Tym bardziej, że oddalone zostały też
wszystkie wnioski o odroczenie zgromadzenia wierzycieli. Sąd podkreślił,
że prawo restrukturyzacyjne ma na celu wzmocnienie praw wierzycieli, a
organem ich reprezentującym jest właśnie rada wierzycieli.”Procedowanie przyjęcia układu na zgromadzeniu pomimo wniosków o
odroczenie z powodu naruszenia praw wierzycieli należało uznać za
naruszenie praw uczestników tego postępowania” – powiedziała w
uzasadnieniu postanowienia sędzia Kamila Wasilewska.Inne uwzględnione zastrzeżenie dotyczyło braku możliwości zapoznania
się wierzycieli z aktami sprawy przed zgromadzeniem wierzycieli.
Doprowadziło do tego, że nie byli oni świadomi aktualnej oferty
inwestora – PKN Orlen, ostatecznych propozycji układowych oraz nie znali
aktualnego spisu wierzycieli.”Nie wszystkie informacje, które wynikały z treści oferty były
wierzycielom znane w trakcie głosowania czy przed głosowaniem” –
tłumaczyła sędzia. Zwróciła uwagę, że oferta zawierała szereg warunków,
które łącznie musiałby być spełnione, aby doszło do układu, oraz
warunki, które anulowałyby układ. Zastrzeżono też, że transakcja i
oferta nie stanowią zabezpieczenia układu, a termin ważności oferty
obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.”Sąd nie ma pewności, że wierzyciele mieli pełną wiedzę i faktycznie
mogli racjonalnie ocenić, że propozycje układowe, nad którymi głosują
(…), są realne do wykonania” – tłumaczyła sędzia.Według sądu pełna treść propozycji układowych nie została
wierzycielom zaprezentowana, co oznacza, że procedura głosowania nad
nimi naruszała zasadę jawności i transparentności postępowania
restrukturyzacyjnego.”Wierzyciele zostali pozbawieni podstawowej gwarancji procesowej –
prawa do informacji” – oceniła sędzia. Dodała, że wierzyciele nie mieli
pełnej wiedzy o treści oferty. Świadczy o tym choćby to, że po
głosowaniu próbowali robić ich fotokopie.Sąd odniósł się także do zastrzeżeń dotyczących domniemania, że układ
nie byłby wykonany. Według sądu jest ryzyko, że dłużnik – wskutek
różnych zdarzeń – może utracić płynność.”Dłużnik – w ocenie sądu – miał problemy z płynnością, ma problemy z
płynnością i będzie miał problemy z płynnością (…). W ocenie sądu
wszystkie okoliczności wskazują, że jest mało prawdopodobne, żeby układ
był wykonany, ale sąd nie może stwierdzić, że jest oczywiste, iż układ
nie będzie wykonany” – powiedziała sędzia.Postanowienia nie są prawomocne, stronom postępowania przysługuje od nich zażalenie.”Czekamy na doręczenie pisemnego postanowienia w przedmiocie odmowy
zatwierdzenia układów w PPU 1 oraz PPU 2 wraz z uzasadnieniem.
Postanowienie nie jest prawomocne. Spółka nie zgadza się z wydanymi
przez Sąd postanowieniami, w związku z czym zamierza zaskarżyć je do
Sądu II instancji” – poinformował PAP w środę rzecznik prasowy spółki
Wojciech Paczyński.Ruch złożył w sierpniu 2018 roku wniosek o otwarcie przyspieszonego
postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W kwietniu
Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków
transakcji dotyczącej przejęcia Ruchu, zakładające, że bank przejmie 100
proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi
postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich
wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje
zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje
największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej
wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych
wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc.
wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc.
wierzytelności.Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen,
przy czym do przejęcia miałoby dojść po prawomocnym zatwierdzeniu układu
w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.Zakup akcji przez PKN Orlen miałby nastąpić po spełnieniu się szeregu
warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego
stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych
postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia
zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.Sieć Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w
wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys.
punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Spółka
posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny. >>> Czytaj też: Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

Media

Taka ciekawostka z…

Taka ciekawostka z telewizorni newsowych. Po ogłoszeniu wyników sondażowych IPSOS relacje wyglądały tak:

#tvn24 i #tvn24bis:: 1. #pis 2. #koalicjaeuropejska 3. #wiosna 4. #konfederacja 5. Komentarze z sztabów
#polsatnews: 1. PIS 2. KE 3. studio 4. Wiosna
#tvpinfo: 1. PIS 2. studio 3. powtórka PIS

#pluralizm #media #wyboryeuropejskie2019

Media

Prześladowania dziennikarzy…

Prześladowania dziennikarzy we Francji.

https://www.wykop.pl/link/4970985/przesladowania-dziennikarzy-we-francji-macron-to-nie-ja/

Nigdy w swej powojennej historii Francja nie przeżyła okresu tylu prześladowań dziennikarzy, co w czasie prezydentury prawicowego neoliberała Emmanuela Macrona. W czasie manifestacji „żółtych kamizelek” dziesiątki z nich były bite, aresztowane, pozbawiane sprzętu, byle tylko zapewnić monopol oligarchicznym mediom. Rząd tak się rozochocił, że zaczął nasyłać prokuraturę na dziennikarzy w wielu innych sprawach. Wczoraj prezydent Macron próbował przekonać, że nie ma z tym nic wspólnego.

#antykapitalizm #redpill #bekazprawakow #zoltekamizelki #francja #europa #media #neuropa #polityka #bekazlibertarian #100001011001

Media

„W poniedziałek, 27 maja…

„W poniedziałek, 27 maja o godz. 12.15 w sali 117 Sądu Okregowego przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie rozstrzygną się losy toczącego się od ponad dwóch lat bezprecedensowego procesu o potężne toksyczne skażenie środowiska naturalnego w Dobrej Szczecińskiej. Nim jednak to nastąpi, publikujemy mowę końcową oskarżycielki subsydiarnej, którą wygłosiła ona w trakcie rozprawy apelacyjnej tydzień temu, 16 maja 2019. Przedstawiona jest w niej cała historia i kulisy procederu toksycznego skażenia środowiska jak też przebieg procesu w tej sprawie, który toczył się w Sądzie Rejonowym I Instancji w Policach. Informowaliśmy o tym w artykule pt. „Ogromne skażenie środowiska naturalnego w Dobrej Szczecińskiej ponownie na wokandzie!”.

Więcej: Nim zapadnie wyrok w Sądzie Apelacyjnym – mowa końcowa oskarżycielki w sprawie o toksyczne skażenie środowiska naturalnego w Dobrej Szczecińskiej

#polska #prawo #sadowehistorie #kodekskarny #sprawiedliowsc #szczecin #wymiarsprawiedliwosci #proces #srodowisko #skazenie #afera #wokanda #zieloni #greenpeace #cba #cbs #media #scieki #metaleciezkie #srodowiskonaturalne #sledztwo #wyrok #police #oskarzyla #glosszczecinski #prasa #dorzeczy #apelacja

Media

Olechowski: TVN24 nadal…

Olechowski: TVN24 nadal nieudolnie kopiuje nowe studio TVP Info.

xD

xD

xD

pokaż spoiler xDDD

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiadomosci-i-tvp-info-nowe-studio-i-oprawa-szef-tai-jaroslaw-olechowski-tvn24-nieudolnie-nas-kopiuje

#neuropa #polityka #tvpis #media #bekazpisu #bekazprawakow

Media

Platforma Obywatelska…

Platforma Obywatelska przegrała proces z TVP i musi zapłacić koszty procesu! TVP podał prawdziwą informację, że rządy PO-PSL wypłaciły sobie nagrody w kwocie większej o 417 razy i w dodatku tych nagród nie zwróciły!

#pieniadze #media #bekazlewactwa #tvp #finanse #polityka

Media

Na debacie czwartkowej w TVP…

Na debacie czwartkowej w TVP spośród „jedynek” z okręgu stołecznego:
✅K. Bosak – będzie ❌R. Biedroń – brak ❌W. Cimoszewicz – brak ❌J. Saryusz-Wolski – brak ✅A. Zandberg – będzie ❌S. Tyszka – brak

Tylko @KONFEDERACJA_ i Razem nie wstydzą się swoich liderów w stolicy.

#polityka #media #debata #konfederacja

Media

W piątek rząd złoży skargę do TSUE w sprawie ACTA2. „Dmuchamy na zimne”

psav zdjęcie główne”Jutro rząd polski złoży skargę do TSUE w sprawie ACTA2. Uważamy, że niektóre artykuły – zwłaszcza obecny 17, dawny 13, czyli popularnie mówiąc związany z filtrowaniem treści to jest artykuł, który zagraża wolności w internecie i jest sprzeczny z podstawowymi wartościami UE dot. wolności słowa, idei, kreowania nowych treści” – poinformował w czwartek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.
Zdaniem wicepremiera ACTA2 jest „regulacją niebezpieczną”, choć na
tyle nieprecyzyjną, że daje możliwość interpretacji. „Choć niestety w
obie strony” – dodał.”Zawsze będziemy bronili się w kraju regulacjami, które będą
wolnościowo interpretowały tę dyrektywę, ale najlepiej byłoby, żeby
została zaskarżona i będzie jutro zaskarżona” – zaznaczył Gliński
podczas zorganizowanej w Łodzi w czwartek konferencji prasowej.Obecny podczas spotkania kandydat PiS do europarlamentu b. minister
spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślił, że Polacy mogą
równolegle podjąć próby nowelizacji dyrektywy ACTA2 w Parlamencie
Europejskim.”Nowy parlament zacznie obrady w lipcu i potem na jesieni rozpocznie
się normalna praca – również nad budżetem, który obecnie został
zaprojektowany b. niekorzystnie dla Polski i Europy. Będziemy próbowali
też zmienić tam dyrektywę ACTA2″ – zaznaczył.Waszczykowski przypomniał, że jeśli te środki zawiodą, to na
wprowadzenie dyrektywy w kraju pozostanie jeszcze kilka lat. „Będziemy
to robić w taki sposób, aby zapewnić jak największą swobodę
funkcjonowania internautów” – dodał.Według wicepremiera wprowadzenie ACTA2 w Polsce trwałoby co najmniej
dwa lata – nawet w sytuacji, gdyby polski rząd nie podjął żadnych
działań przeciwko tej dyrektywie.”Ale my wolimy dmuchać na zimne; jutro składamy oficjalną skargę
państwa polskiego do TSUE, a jednocześnie mamy w zanadrzu jeszcze inne
możliwości blokowania lub takiego rozwiązania tej sprawy na poziomie
legislacyjnym, żeby wolność w internecie nie była zagrożona” –
powiedział.”Ta dyrektywa dotyczy ważenia pewnych istotnych wartości – z jednej
strony prawa autorskiego, z drugiej kwestii wolności i związanej z nią
kreatywności, twórczości, innowacyjności. My opowiadamy się zdecydowanie
za wolnością” – podkreślił Gliński.Unijna dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma
zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie.
Państwa UE mają dwa lata na wdrożenie przepisów. Nowe przepisy wzbudzają
emocje w niektórych państwach UE, m.in. w Polsce, gdzie określane są
mianem ACTA2. Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy
nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Nie poparły ich
Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg.
>>> Czytaj też: Kaczyński: Przyjęcie euro oznacza straty dla polskich gospodarstw domowych

Media

Ryszard Pieńkowski: Wiele lat temu przewidziałem rozwój samorządu i wzrost jego roli

psav zdjęcie główne – Już w 1971 roku w mojej pracy magisterskiej przewidywałem rozwój samorządu i zwiększenie jego roli. Wiedziałem, że ówczesna sytuacja, w której samorząd był tylko fikcją, trwać wiecznie nie będzie. I miałem rację – mówi prezes Ryszard Pieńkowski. Kluczem do rozwoju samorządności były wydawnictwa, które budowały wiedzę o prawie i kompetencjach samorządów, które uczyły się korzystania ze swoich uprawnień. – Nasze wydawnictwa dostarczały tego, czego ludzie szukali najbardziej: wiedzy poradniczej a nie naukowej. Jako Infor tak właśnie jesteśmy postrzegani, jako wydawnictwo użyteczne dla samorządowców – przekonuje prezes Pieńkowski.O tym jakie produkty cieszyły się i cieszą największym zainteresowaniem, czym jest Inforlex, i dlaczego prezes Ryszard Pieńkowski nie obawia się, że popyt na takie treści się skończy – w materiale wideo. psav video target